Entries by Asta Kiiski

Laadukas yhteistyö luo Qentinel brändiä – Verkostomaista työtä tuetaan Office 365 palveluilla

Qentinel on suomalainen, laadun johtamiseen ja varmistamiseen erikoistunut yritys. Yrityksen tavoitteena on ollut ketteröittää toimintaa ja siirtää päätöksentekoa mahdollisimman lähelle asiakasrajapintaa. Tiimityötä lisäävän toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa organisaation toiminnan läpinäkyvyys sekä tiedon helppo jakaminen ja saatavuus.

The Growth Continues in Mexico

Cloudriven’s subsidiary, TrainEngage, opened an office in Mexico last autumn 2016 as a step to take on international markets. Now TrainEngage has established its position in helping companies to digitalize and gamify their trainings in Latin America.