Etäopiskelusta etätyöhön – itsensä johtaminen tulevaisuuden työssä

, , ,

Etätyön hyödyt ja haitat ovat nousseet polttavaksi puheenaiheeksi viime aikoina sosiaalisen median otsikoissa. Miten varmistetaan työn tuottavuus, kuinka ihmisiä johdetaan ja kuinka työntekijöille tarjotaan tarvittava tuki paikka- ja aikariippumattomasti, ovat otsikoita joihin LinkedInissä törmää päivittäin. Myös työntekijältä odotetaan erilaisia valmiuksia. Siirtyessäni opiskelijana työelämään, heräsi jaettavaksi muutama mielipide etätyöhön liittyen.

Etätyö ei ole eetäopiskelusta etätyöhön - itsensä johtaminen tulevaisuuden työssänää uusi asia opiskelijan siirtyessä työelämään ja näen sekä opiskelu- että työmaailmassa paljon samoja piirteitä. Molemmissa pääpaino on siirtynyt enemmän itseään johtavaan asemaan, jossa työnteko ja oppimisympäristö eivät rajoitu vain tiettyyn aikaan ja paikkaan. Onko kuitenkin niin, että opiskelun ja etäopiskelun muutosjohtaminen on ollut hitaampaa kuin työelämässä?

Nuorilta odotetaan työelämään siirtyessä etenkin kattavia digitaitoja ja jo opintojen alussa olenkin kokenut hyötyä digitaalisista työympäristöistä Office 365 -palveluiden osalta. Opiskelija jakaa tiedostot kätevästi OneDrivellä ja ryhmätyöskentely etenee yhdessä Skype-palaverien, Outlookin kalenterikutsujen ja PowerPointin työstämisessä. Tätä saumatonta yhteistyötä firmat tavoittelevat myös työntekijöiltään.

Työelämään siirtyessä nuoren onkin helppo jatkaa uusien Office -palveluiden käyttöä. Itselle tulivat työpaikalla vastaan mm. chat-pohjainen, tiimien työskentelyä helpottava Teams –työtila sekä työtehtävien järjestelyyn ja suunnitteluun tarkoitettu Planner. Teknologia ei ole se, joka tulevaisuudessa haastaa työntekijöitä etätyössä. Sen sijaan itsensä johtamisesta on tullut iso puheenaihe tulevaisuuden työssä, kuten myös opiskelussa.

Onko kuitenkin niin, että opiskelun ja etäopiskelun muutosjohtaminen on ollut hitaampaa kuin työelämässä?

Samalla mielipiteet opiskelu- ja työmaailman eroista ovat kaksijakoiset. Etätyön mahdollistava työnantaja koetaan usein nykyaikaisena ja joustavana. Etätyöhön suuntaava, tai pakottava oppilaitos taas koetaan optimaalisen voiton tavoittelijana, joka ei välitä opiskelijoiden hyvinvoinnista ajaen kaiken vastuun opiskelusta opettajilta oppilaille. Siinä missä työelämässä itsensä johtaminen on omaksuttu tavoitelluksi arvoksi, opiskelumaailmassa vielä valmistaudutaan ”oman polun” rakentamiseen ja omien valintojen vaikutukseen jatkossa.    

Mitä se itsensä johtitsensä johtaminenaminen siis on? Mielestäni kyse on oman toiminnan aikatauluttamisesta, tavoitteiden asettamisesta, itsensä kehittämisestä, turhan hukan karsimisesta ja priorisoinnista. Näin suurpiirteittäin. Joustavassa ja yksilön onnistumiseen tavoittelevassa työympäristössä työnhakijan ja tarjoajan arvot onkin sovittava yhteen. Iso osa työviihtyvyyttä ja työntekijän sitoutuneisuutta liittyy niin ikään molempien arvoihin. Sananlasku ”Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan” pitää siis tässäkin asiassa paikkansa.

Nykyajan työntekijä arvostaa lähtökohtaisesti enemmän joustavaa työaikaa sekä mahdollisuutta tehdä työtä paikasta ja ajasta riippumatta. Digi ja kehittyvät taidot myös tukevat tätä. Siinä missä keskustelu keskittyy edelleen etätyön vastakkainasetteluun, tulisi sen ottaa ennemmin kantaa siihen, miten tulevaisuudessa onnistumme paremmin itsemme johtamisessa muuttuvassa maailmassa ja miten yrityksemme tukevat uusia työntekijöitä, joilla digivalmiudet kyllä löytyvät tässä ilmiössä?

Ai niin – tätäkin kirjoitusta on laadittu sekä toimistolla, kotona että bussin penkillä – paikalla ei ole väliä, kun minuun ja oman työni johtamiseen luotetaan. etäopiskelusta etätyöhön - itsensä johtaminen tulevaisuuden työssä

 • Jasmina Fet

  Hei. Löysin tähän postaukseen linkin tuolta LinkedInin puolelta. Tosiaan opiskelijoiden oletetaan jo opintojen alkuvaiheessa hallitsevan erilaisia etätyöhön ohjaavia työkaluja (Planner, Teams, Office 365- paketin kaikki ohjelmat, Trello). Tämä on tietysti positiivista, koska jo työelämässä etätyön mahdollisuutta ei voi välttää. Kaikki on loppujen lopuksi kiinni yksilöstä: jos itsensä johtaminen ei ole tuttu käsite, ei osaa hallita omaa ajankäyttöään, luistaa tärkeistä ja sovituista asioista (ei osoita luotettavuuttaan), ei etätyö siinä tapauksessa ole soveltuvaa tällaisille työntekijöille. Omalta osaltani voin sen verran sanoa, että itsensäjohtamiseen olen jo etukäteen perehtynyt (ja aion toki vahvistaa tätä osaamista edelleen). Lisäksi digivalmmiudet on hiottu kuntoon työelämää varten.

  Kiitos paljon tuosta kiinnostavasta blogipostauksesta, etätyö antaa monenlaisia mahdollisuuksia (ja muun muassa blogiakin voi kirjoittaa missä vain, priorisointia ja keskittymistä se vain vaatii) 🙂

  • Markus Hakala

   Moi Jasmina ja hienoa, että löysit perille!

   Hyviä mielipiteitä. Nostan yhden pointin esiin. Voisiko olla niin, että henkilöt, joille etätyö tai itsensä johtaminen ovat vieraita käsitteitä, ovat etätyön tekemiseen nuivasti suhtautuvan työnantajan aikaansaannoksia? Ja kankeat järjestelmät, työkalujen uupuminen sekä luottamuspula ovat romuttaneet työntekijän kuvitelmat etätyön mahdollisuuksista? Ihminen on toki aina yksilö ja kaikkien toimintatapoihin ei etätyö sovi.

   Kiitos vastauksesta ja mukava huomata, että digivalmiudet on kohdallaan 🙂