Artikkelit

Pelillistäminen on tehokas väline käyttäytymisen johtamiseen

/
Pelillistäminen (gamification) on useamman markkina-analyytikon, konsulttitalon sekä teknologiatoimittajan mielestä nouseva trendi ja lyömässä läpi myös yrityselämässä. Cloudrivenillä näemme, että pelillistäminen tarjoaa tehokkaan välineen käyttäytymisen johtamiseen yrityksissä ja organisaatioissa.

Mitä on pelillistäminen?

/
Pelillistäminen on ollut kuuma peruna teknologiapiireissä parin viime vuoden ajan. Koska pelillistäminen on käsitteenä hankala ja sanana vaikea – jopa huono –, ajattelin koota yhteen käsitteen muutamia eri määritelmiä, joihin olen verkossa törmännyt. Lopuksi avaan lyhyesti, miten me Cloudrivenissä ymmärrämme pelillistämisen.

Tee tulosta pelillistämällä liiketoimintasi

/
Cloudriven kehittää yrityskäyttöön pelialustaa, joka muuttaa yrityksesi strategian käytännön teoiksi. Pelialustan avulla yrityksen johto voi määritellä, mitä tehtäviä strategian toteuttamiseksi tarvitaan ja seurata näiden tehtävien toteutumista.