MPY matkalla kohti ICT-alan parasta asiakaskokemusta

MPY etsi kokonaisvaltaista, ketterästi laajennettavaa ja helppokäyttöistä ratkaisua asiakaskokemuksen hallintaan. Toimittajan asiantuntemus, hyvä palvelu ja kehityspanos liiketoiminnan digitalisaatiota edistäviin ratkaisuihin oli tärkeä valintaperuste.

Kotipizza Group siirtyi sähköposteista työtiloihin

Kotipizza Group kehitti konsernin sisäistä viestintää siirtymällä sähköposteista yhteisen intranetin käyttöön. Tavoitteena oli luoda avoin ympäristö, jossa henkilöstö voi työskennellä ja jossa dokumentit ovat helposti kaikkien saatavilla.

Santa Monica Networksillä panostetaan kokonaisvaltaiseen asiantuntijuuteen asiakkaiden palvelemiseksi

Kasvun ja myyntiorganisaation uudelleen järjestelyjen myötä Santa Monica Networksillä oli tarve kehittää tapoja tehdä yhteistyötä sekä systematisoida myyntiprosessia asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen edellytti myös niitä tukevien järjestelmien kehittämistä.

Pelillistäminen toi potkua Maikkarin myyntiin

MTV Oy:n mediamyynti kaipasi asiakasrajapinnassa tapahtuvaan työhön uudenlaista otetta ja työn mittaamisesta haluttiin tehdä kokonaisvaltaisempaa.

Trainers’ House pelillisti muutoksen johtamisen

Tukeakseen paremmin asiakkaidensa muutoshankkeita ja -johtamista Trainers’ House otti käyttöön täysin uudenlaisen, pelillistetyn valmennustyökalun Pulssin.

HENRY ry kehittää jäsentensä osaamista verkossa

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry otti TrainEngagen käyttöön tarjotakseen jäsenilleen mahdollisuuden oman HR-osaamisensa kehittämiseen – missä ja milloin tahansa.

Asiakkaitamme

[Alt-Text]