M365

"Älä tallenna sitä OneDriveen!" - Dokumentit julki!

/
Lähtökohtaisesti mikään dokumentti mitä työssäni työstän, ei ole minun, vaan kuuluu jollekin tiimille, projektille, asiakkaalle, funktiolle tai prosessille.

Kannen alla - Syvällä asiakaskokemuksessa

/
Tutustuimme Cloudrivenin Happit-teamin kanssa yhtenä toukokuun hellepäivänä työn tekemiseen poikkeavassa ympäristössä. Lue seitsemän vinkkiä paremman asiakaskokemuksen tuottamiseen.

Markkinoinnin automaation mittaaminen - Ländäreitä ja brändäreitä

/
Monikanavaisen markkinoinnin automaation yksi tärkein komponentti on laskeutumissivustot. Paljonko sitten sivustolla tulisi olla kävijöitä, jotta varmistamme tarpeellisen määrän liidejä? Varsinainen pulla onkin miettiä markkinoinnin mittarit liiketoimintatavoitteista johdettuna.
menestystarinat
,

Cloudriven Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluiden yhtiöittämisen jälkeisten kasvukipujen lievittäjänä

/
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut koki isoja muutoksia toukokuun alussa 2017, kun se yhtiöitettiin ja irrotettiin Lahden kaupungista erilliseksi kokonaisuudeksi. Lue kuinka Cloudriven ratkaisi yhtiöittämisen jälkeiset kasvukivut sisäisen viestinnän osalta.
,

Cloudriven ratkaisi Siklan sisäisen tiedonkulun ja viestinnän haasteet

/
Tiedonkulun ja viestinnän suurimmiksi pullonkauloiksi olivat yrityksen kasvun myötä muodostuneet konsernin maantieteellisesti ja toiminnallisesti hajautetut yksiköt, jotka haluttiin saada yhtenäistettyä viestinnällisin keinoin. Lisäksi tieto haluttiin saada kulkemaan mahdollisimman nopeasti sekä avoimesti.